Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu

 • Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 03.06.2010 tarihinde imzalanan niyet protokolü ile kurulmuştur. ( AKİP Kuruluş Protokolu)
 • Tüm kümeler ve küme girişimleri bu Platformun doğal üyesi kabul edilirler.
 • Üye küme ve kurumların evsahipliğinde Ankara, Adıyaman, Konya’da gerçekleştirilen tanışma ve istişare toplantıları ve Eskişehir, Denizli, İzmir, Ordu’da gerçekleştirilen yerel ziyaret programları ile devam etmiştir.
 • Platform dönem sekreteryası OSTİM tarafından yürütülmektedir.
 • Üye kümeler arasında iletişim ve işbirliğini artırarak birlikte büyüme ve gelişmeye katkı sağlamak temel amacıdır.
 • İleri hedefler ise
  • Bölgesel kalkınma modeli olan Kümelenme çalışmaları hakkında farkındalılık yaratmak, Türkiye’de yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Merkezi, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek,
  • Kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni kümelerin gelişmelerine teşvik etmek ve destek olmak. Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklıklarını artırmak ve ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek,
  • Uluslararası işbirliği ağ ve platformlarında etkin yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak,
  • Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermektir.
 • Kurulduğu günden bu yana geçen süre içinde bazı küme ve küme girişimleri çalışmalarını sonlandırırken çok sayıda yeni küme girişimi oluşmuştur. 4. AKİP Toplantısında her bir küme hakkında karşılıklı bilinirlik ve görünürlüğü sağlayarak süreçte beraber ilerlemek için ortak niyet ve kuralların yeniden tanımlanarak yürürlüğe konulması hedeflenmektedir.