Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

Bölge Planları

Kalkınma Ajansları tarafından ilgili oldukları bölgeler için hazırlanan Bölge Planlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge Inovasyon ve Girisimcilik

Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik konusunda Ajanslar ve ilgili diğer Kamu Kurumları tarafından hazırlanan analiz, araştırma, rapor vb. dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin Sanayide Digital Dönüşüm Yetkinliği

Sanayide Digital Dönüşüm Yarışı

AKİP 4. Toplantısı Sonuç Raporu

Türkiye’deki “kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla”kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu...