Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

Fatin Dağçınar

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Covid süresinde kümelerimizin yaptığı çalışmalar ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum.
Öncelikle sektörde gördüğümüz bir ihtiyaç üzerine diğer medikal kümelerle bir platform oluşturmuştuk iki yıl önce. İşte OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, İstanbul İSEK; Samsun Mediküm, ODTÜ’de İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi ve İzmir’de de SEBİT diye bir kümelenmemiz var. Biz bu beş küme ile bir arada bir platform oluşturduk. Ve gerçekten bu Covid sürecinde de gerçekten üretim babında iş yapan, Covid ile ilgili mücadele eden, üretim yapan firmalarımızın da bizim üyelerimiz olduğunu burdan da gözlemledik.

Şimdi bu Covid çıkar çıkmaz bizim de bir TOBB’da Meclis Toplantımızın ardından biz Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu’na bir ziyarette bulunduk ve yapabileceğimiz şeyleri sorduk kendilerine. Kendileri bizden bu Covidde kullanılan tıbbi cihazlar ile ilgili küme üyelerimizin üretimlerini, kapasitelerini ellerindeki ürünlerle ilgili bilgileri istediler. Hemen biz de ertesi gün bu konuyla ilgili bir rapor sunduk TİTCK’ya ve bir gün sonra da tekrar bir toplantıya gittik bu konuda üretim yapan firmalarımızla.

Firmalarımız gerçekten mesela solunum cihazı yapan üç tane firmamız vardı, İstanbul’da bir firmamız, dört tane firmamız Türkiye’de solunum cihazı yapıyorlardı. Bunlardan iki tanesi home care diyebileceğimiz evde kullanılan tipte, bir tanesi transport, bir tanesi de yoğun bakımdı bizim üyelerimiz için konuşuyorum.

Onun dışında bu solunum destek cihazı yapan üç tane firmamız vardı, Non-invaziv olarak solunum desteği yapan firmalarımız vardı. Bunun yanı sıra hasta başı monitörü yapan firmalarımız vardı. Bunlar hepsi ellerindeki ürünleri, ellerindeki yedek parça ve imalatta kullanılabilecek cihazları, aylık yapabilecekleri kapasiteleri rapor halinde verdiler. Bunun akabinde de biz tekrar Cengizhan Hocamın başkanlığında tekrar bir Sanayi Bakan Yardımcımızla da bir toplantı yaptık. Sanayi Bakanlığımıza da bu firmalarımızın bu yeterliliklerini bildirdik. Akabinde de bir çalışma grupları oluşturarak bu konuda da çalışmaya başladık.

Tabi ki biz Ankara’da biraz şanslıyız, İstanbul’la kıyaslarsanız. Ankara’daki Sağlık İl Müdürlüğümüzün gerçekten Covidle ilgili çalışmaları çok iyiydi. Onunla ilgili biz kendileri ile yaptığımız toplantıda kendilerine verebileceğimiz yardımları belirttik, kendileri teşekkür ettiler ve bu konuda bir iş birliği oluşturduk.

Aynı zamanda biz gelen ihtiyaçlardan arz ve taleplerden ötürü Orhan Başkanımızın da insiyatifiyle bir koordinasyon merkezi kurduk OSTİM’de. Yani nasıl bir şey? X bir hastaneden bir ihtiyaç geliyor, kendi OSTİM’de bununla ilgili çalışan firmalarımızı yönlendiriyoruz veyahutta bu süreç zarfında bir takım ürün yapan arkadaşlarımız çıkıyor, o ürünleri biz bu ihtiyacı olan yerlere bildiriyoruz ve baktık bu bayağı önemli bir konu bununla ilgili Ankara Kalkınma Ajansı’na da bir proje sunduk. Arkadaşlarımız, üniversite, OSTİM Vakfı, OSTİM Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, teknoloji transfer ofisi, tekno-parkın içinde olduğu projeyi biz Ankara Kalkınma Ajansı’na sunduk.

Söylediğimiz gibi cumhurbaşkanımızın da aynı şeyi söylediği gibi medikal sanayi sektörü en az savunma sanayi sektörü kadar önemli olduğu bu Covidle ortaya çıktı. Çünkü bu savaş ilerde biyolojik savaş olabilir, kimyasal savaş olabilir buna hazırlıklı olmamız gerektiğini de bir yandan da bunu gördük.

Bu arada bu projeyi verirken şunu da müşahede ettik. Yani bir üst bir makamda bu işlerin organize edilmesi lazım. Yani şöyle ki, birçok firmamız solunum cihazı yapmaya girdi. Birçok firmamız test kiti işine girdi. Birçok firmamız Türkiye’de yapıldığı halde bir takım medikal cihazların imalatına girdiler. Boşuna beyin gücü, iş gücü, para, vs. harcandı. Esasında bunlar daha önceden organize edilseydi ve firmalarımızı biz yönlendirebilseydik bu kadar aynı tipte ürün yerine, farklı farklı daha özellikli ürünlerde elde edebilirdik. Bu da ayrıca benim bu Covid süresinde gözlemlediğim şeylerden bir tanesi.
Bu arada bizim firmalarımızın konuyla ilgili yetkinlikleri arttı. Özellikle burda da temsilcileri olan firmalarımızdan bu Covid test kitleri ile ilgili yeni ürünler ürettiler. Hala akreditasyon aşamasında olan ürünlerimiz var ama bunlarda bizi çok sevindiriyor. En azından kendi kendimize yetebilmeyi görmek açısından çok önemliydi.

Aynı zamanda yerli ürün yapmanın önemi ve bundan kümelerin de en önemli lokomotifi olduğunu da iyice anın başka sektörlere de gösterdik. Ve böylece sadece cihaz yapmanın da yanı sıra yerlileştirmenin önemini anladık. Yerli ürün yapmanın da her şeyi bitirmediğı medikalde en azından aynı zamanda yerli bir sertifikasyon firmamızın da olması gerektiğini gözlemledik. Bu konuda TSE ile ilgili görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu güne kadar da gerçekten özverili çalışan tüm medikal sektördeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

kümelerden gelişmeler