Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Etkinlik Detayı

Etkinlikler Sayfasına Dön

Etkinlik İletişim Bilgileri

Pınar YALMAN AKCENGİZ
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü
0.312.385 50 90 / 1413
0.530.660 01 53
pinar.yalman@ostim.org.tr

AKİP 6. Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantısı

AKİP çalışmaları üye kümeler evsahipliğinde çeşitli şehirlerde yapılan paylaşım toplantıları ve yerel ziyaretlerle devam etmektedir. 

Genel amacı kümelerin uygulama ve çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi edinmek ve ortak düşünce ve sorunlar konusunda çözüm arayışı sağlamak olan AKİP Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantılarına ilgili bakanlık birimleri, Kalkınma Ajansları ve üye kümelenme temsilcileri ile destekleyici kurum / kuruluş temsilcileri katılmaktadır. 

Bu çerçevede 5. Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantısı “İcra Kurulunun genişletilmesine ve toplantıların bölge kümelenmeleri ve küme girişimlerine destek olmak, kümelerarası işbirliklerini artırmak , kalkınma ajansı çalışmalarına destek vermek hedefiyle üye kümelerin evsahipliğinde gerçekleştirilmesi” kararı doğrultusunda Değerli Kümenizin İcra Kurulu Temsilcileri nezdinde 10 Mart 2020 tarihinde, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan  6. AKİP KOORDİNASYON VE İCRA KURULU TOPLANTISI programı ve katılımcıları aşağıda yer almaktadır.

Program
10 Mart 2020, Salı

10:00 - Açılış
Bölge Ekonomisi Hakkında Genel Bilgi - İpekyolu Kalkınma Ajansı
GSO Çalışmaları Hakkında Genel Bilgi
GSO ve Gaziantep Kümelenme ve Küme Potansiyelleri Hakkında Genel Bilgi  ve İstişare
Görüşler ve İşbirliği
15:00 - İcra Kurulu Toplantısı ve Kapanış

Katılımcılar:

1. Adana Sanayi Odası Kümelenmeleri
2. ASO Nükleer Enerji Kümelenmesi
3. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kümeleri (4 küme)
4. Eskişehir Raylı Ulaşım Kümelenmesi
5. Eskişehir Havacılık Kümelenmesi
6. GAP Organik Kümelenmesi
7. GSO Kümelenmeleri
8. ITKİB Kümelenmeleri
9. İhracatcı Birlikleri
10. İnegöl Mobilya Kümelenmesi
11. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi
12. İstanbul Sanayi Odası Kümelenmeleri
13. İzmir Enerji Sanayi Kümelenmesi
14. İzmir Uzay ve Havacılık Kümelenmesi
15. Kayseri OSB Kümelenmeleri
16. ODTÜ Savunma Kümelenmesi
17. ODTÜ Yazılım Kümelenmesi
18. OSTİM  Medikal Sanayi Kümelenmesi
19. OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
20. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
21. OSTİM Kauçuk Kümelenmesi
22. OSTİM Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
23. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
24. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
25. SAHA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
26. Samsun Medikum Sağlık ve İnovasyon Kümelenmesi
27. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
 
Bilgi:
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Genel Müdürlüğü Küme Destek Dairesi
T.C.Ticaret Bakanlığı – İhracat Genel Müdürlüğü – Kobi Kümelenme Destekleri Dairesi