Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

Hakkında

​Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu;

03.06.2010 tarihinde imzalanan niyet protokolü çerçevesinde Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur.
Temel prensibi üye kümeler arasında iletişim ve işbirliğini artırarak hep birlikte büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktır.

AKİP aşağıda belirtilen ileri hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir;
  • Bölgesel kalkınma modeli olan kümelenme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak, bu çalışmaları Türkiye’de yaygınlaştırmak ve geliştirmek,
  • Merkezi otoriteler, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek,
  • Kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve yeni kümelerin gelişimini teşvik etmek ve bu kümelere destek olmak,
  • Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklıklarını artırmak, ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek,
  • Uluslararası işbirliği ağı ve platformlarında etkin yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak,
  • Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermek.

kümelerden gelişmeler