Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

İcra Kurulu

Anadolu Kümelenmeleri İşbirliği Platformu İcra Kurulu dönem sekreteryası OSTİM tarafından yürütülmektedir.
İcra Kurulu; küme temsilcilerinden seçilen beş kişi ve AKİP Genel Sekreteriyle birlikte 6 kişiden oluşur.
Görev süresi 1 yıldır.
Genel kurul hedeflerinin belirlenen dönem içinde gerçekleştirilmesi için çalışır.
Bu hedefler doğrultusunda ilgili küme ve kurumlardan oluşan çalışma gruplarını belirler ve destekler.

AKİP 1. İcra Kurulu (2017 Dönemi) Üyeleri;

kümelerden gelişmeler