Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

AKİP Üyeliği

Tüm kümeler ve küme girişimleri bu platformun doğal üyesi kabul edilir. AKİP üyeliği iki farklı şekilde gerçekleşir.

 
 • Faaliyet süresi 3 yıl ve üstünde olan,
 • Özgün tüzel kişiliği oluşmuş ve/ veya bir kuruma bağlı, resmi muhatabiyeti tanımlanmış,
 • Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış ve tamamlanmış,
 • Sektör, iş planı ve hedefleri tanımlanmış ve başlatılmışkümelenmeler ve
 • Faaliyet süresi 3 yılın altında olan,
 • Bir kuruma bağlı, resmi muhatabiyeti tanımlanmış,
 • Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış,
 • Sektör, işplanı ve hedefleri tanımlanmış kümelenme girişimleri asil üyedir.​
 
 • İlgili kamu kurumları,
 • Küme çalışmalarını başlatmış ve desteklemeye devam eden kurum ve kuruluşlar (sanayi ve ticaret odaları, birlikler, OSB’ler, belediyeler STK’lar vb.) destekleyici üyelerdir.

 

 • Platforma her türlü üyeliğin AKİP İcra Kuruluna yazılı olarak müracaat ile yapılması gerekmektedir.
 • Her kümelenme, kümelenme girişimi için bir üyelik söz konusudur.
 • Üyelik başvuruları, İcra Kurulu tarafından en çok (15) gün içinde değerlendirilerek sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
 • Fiil ehliyetine sahip olan ve platformun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Türkiye’de bir sektörde Kümelenme/kümelenme girişimini temsil eden her tüzel kişi bu platforma üye olma hakkına sahiptir.
 • Üyeliğe kabul edilerek koşullarını yerine getiren üyeler platform içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

 

kümelerden gelişmeler