Türkiye'nin birleştiren gücü...

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

AKİP Üyeliği

Tüm kümeler ve küme girişimleri bu platformun doğal üyesi kabul edilir. AKİP üyeliği iki farklı şekilde gerçekleşir.

 
 • Faaliyet süresi 3 yıl ve üstünde olan,
 • Özgün tüzel kişiliği oluşmuş ve/ veya bir kuruma bağlı, resmi muhatabiyeti tanımlanmış,
 • Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış ve tamamlanmış,
 • Sektör, iş planı ve hedefleri tanımlanmış ve başlatılmışkümelenmeler ve
 • Faaliyet süresi 3 yılın altında olan,
 • Bir kuruma bağlı, resmi muhatabiyeti tanımlanmış,
 • Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış,
 • Sektör, işplanı ve hedefleri tanımlanmış kümelenme girişimleri asil üyedir.​
 
 • İlgili kamu kurumları,
 • Küme çalışmalarını başlatmış ve desteklemeye devam eden kurum ve kuruluşlar (sanayi ve ticaret odaları, birlikler, OSB’ler, belediyeler STK’lar vb.) destekleyici üyelerdir.

 

 • Platforma her türlü üyeliğin AKİP İcra Kuruluna yazılı olarak müracaat ile yapılması gerekmektedir.
 • Her kümelenme, kümelenme girişimi için bir üyelik söz konusudur.
 • Üyelik başvuruları, İcra Kurulu tarafından en çok (15) gün içinde değerlendirilerek sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
 • Fiil ehliyetine sahip olan ve platformun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Türkiye’de bir sektörde Kümelenme/kümelenme girişimini temsil eden her tüzel kişi bu platforma üye olma hakkına sahiptir.
 • Üyeliğe kabul edilerek koşullarını yerine getiren üyeler platform içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

 

kümelerden gelişmeler