Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

AKİP 4. Toplantı Açılış Sunumu (16.12.2016)

​Anadolu Kümelenmeleri İşbirliği Platformu; 03.06.2010 tarihinde imzalanan niyet protokolü çerçevesinde Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki…

Cukurova Tarım Makineleri Kümelenmesi Sunumu

Cukurova Tarım Makineleri Kümelenmesi Sunumu

ASO Kümelenme Projeleri Sunumu

ASO Kümelenme Projeleri Sunumu

OSTİM Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Sunumu

Raylı sistem milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu…

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Sunumu

OSTİM’in, Sektörel Rekabet Analizi çalışmasının ardından Çankaya Üniversitesi ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde…

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Sunumu

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektöründe hizmet veren ve değer zincirinde yer alan üye firmalardan oluşmaktadır. Kamu, Üniversite ve Sanayi…

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi sunumu

Ostim’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslar arası rekabetçilik düzeyinin araştırılması başlığıyla 2007 yılında tamamlanan “Ostim Rekabetçilik Analizi”nin…

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Sunumu

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek…

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Sunumu

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında yapılan rekabet analizi neticesinde belirlenen dört stratejik alandan,…

BTSO Kümelenme Projeleri Sunumları

BTSO Kümelenme Projeleri Sunumları

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümelenmesi Sunumu

EBK Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi…

Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Sunumu

Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Sunumu

İHKİB Örme Konfeksiyon Kümesi sunumu

İHKİB Örme Konfeksiyon Kümesi sunumu

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Sunumu

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Sunumu

ENSİAD Temiz Enerji Kümelenmesi Sunumu

ENSİAD Temiz Enerji Kümelenmesi Sunumu

İzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Sunumu

İzmir’de başlamış, ancak tüm Türkiye genelinden firmaların da katılımıyla büyümüş olan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğimiz  Türk Havacılık,…

Zeytin ve Zeytinyağı Kümelenmesi Sunumu

UZZK; Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında ortak akıl ve ortak bir adres yaratarak, ülkemiz zeytinciliğinin, yapısal gücün geliştirilmesine, ürünün…

Konya Bilişim Kümelenmesi Sunumu

Konya Bilişim Kümelenmesi Sunumu

GAP Organik Tarım Kümelenmesi Sunumu

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın…

GAP Nitelikli Gıda Kümelenmesi Sunumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak Bölge'de üretilen nitelikli gıda ürünlerinin…

İzmir Ticaret Odası Sunumu

İzmir Ticaret Odası Sunumu

Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi Sunumu

Sürüdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi Sunumu

BTSO Raylı Sistemler Kümelenmesi Sunumu

BTSO Raylı Sistemler Kümelenmesi Sunumıu

BTSO Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi Sunumu

BTSO Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi Sunumu

BTSO - Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Sunumu

BTSO - Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Sunumu