Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Medya

COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE

AKİP ÇEVRİMİÇİ
12 Mayıs 2020
COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ
Sektörel ve Bölgesel Etkiler
Yakın Gelecekte Tehditler Fırsatlar

kümelerden gelişmeler